Vlastnosti cajonů

27.06.2018

Cajony KLANGspiel (Zvuk+hra)jsou navrženy a vyrobeny v Německu. Je na nich použito výhradně materiálů pocházejících z Německa. Na jejich povrchu se nachází tradiční lak na bázi přírodní pryskyřice, zvaný ŠELAK. Díky kvalitě materiálů a díky zpracování zaručují tyto cajony bezpečnost, hygienickou nezávadnost a výborný zvuk.

Právě hygienická nezávadnost je hlavní ideou projektu KLANGsoiel, protože tyto nástroje jsou vyrobeny nejen pro dospělé hudebníky. Určeny jsou také dětem, těhotným ženám, osobám s alergiemi anebo například postiženým osobám. Ti všichni je používají při výuce, při různých terapiích, nebo prostě pro zábavu.