Pro školy a školky

Školám, školkám a vzdělávacím institucím
poskytuje Woodklang zvláštní péči a podporu.
Jsou to zejména:

  • pořady o hudbě a rytmu
  • speciální spevy
  • hudebně - relaxační pořady
  • soutěžní akce
  • metodickou podporu a materiály